Actualizarea descrierilor parcelare

Transpunem fondul forestier într-o forma scriptitica, pentru gestionarea durabilă a acestuia.

Întocmirea descrierilor parcelare

Întocmirea descrierilor parcelare este lucrare obligatorie conform prevederilor Ordinului nr. 694/2016 (Art. 27, pct. 2) pentru terenurile din fond forestier pentru care nu există amenajament silvic valabil. Datele din descrierile parcelare sunt utilizate la întocmirea fișelor tehnice de transmitere-defrișare și la calculul obligațiilor bănești, precum și categoria de folosință aferente terenurilor care fac obiectul scoaterii definitive sau ocupării temporare.

Fișele de descriere parcelară se întocmesc de către unități specializate, atestate de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru efectuarea de lucrări de amenajare a pădurilor și vor fi vizate de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.