Consultare in vederea scoaterii

Transpunem fondul forestier într-o forma scriptitica, pentru gestionarea durabilă a acestuia.

Consultare și întocmirea documentațiilor în vederea scoaterii definitive din fond forestier sau ocupării temporare a terenurilor situate în fondul forestier național

Scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri se face conform Ordinului nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitivă, ocuparea temporară și schimbul de terenuri și de calcul al obligațiilor bănești cu completările ulterioare.

S.C. Amenajament S.R.L. vă va acorda sprijin activ în vederea întocmirii documentației și depunerea acesteia în vederea aprobării.