S.C. AMENAJAMENT S.R.L.

Transpunem fondul forestier într-o forma scriptitica, pentru gestionarea durabilă a acestuia.

S.C. AMENAJAMENT S.R.L. ESTE UNITATE SPECIALIZATA SI ATESTATA DE ”COMISIA DE ATESTARE A UNITATILOR SPECIALIZATE SA ELABOREZE AMENAJAMENTE SILVICE”, CU RESPECTAREA REGLEMENTARILOR IN VIGOARE

S.C. AMENAJAMENT S.R.L. vă oferă următoarele servicii:

  • Întocmirea amenajamentului silvic;
  • Întocmirea addendum-ului la amenajamentul silvic;
  • Consultarea și întocmirea documentației în vederea obținerii avizului de mediu pentru amenajamentul silvic și a addendum-ului la amenajamentul silvic;
  • Întreținerea limitelor de proprietate, limitelor parcelare și a bornelor silvice;
  • Întocmirea studiului pedostațional, conform Ordinului nr. 694/2016 (Art. 20, pct. 8);
  • Întocmirea descrierilor parcelare, conform Ordinului nr. 694/2016 (Art. 27, pct. 2);
  • Consultare și întocmirea documentațiilor în vederea scoaterii definitive din fond forestier sau ocupării temporare a terenurilor situate în fondul forestier național;
  • Întocmirea studiului de specialitate pentru realizarea pădurilor-parc în fond forestier;
  • Întocmirea studiului de specialitate pentru constituirea Parcului recreativ/tematic/educațional în fond forestier.

Proprietarii fondului forestier au obligaţii în aplicarea regimului silvic să asigure elaborarea și sa respecte prevederile amenajamentelor silvice (Art. 17 – (2) din Codul silvic).

Totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultura, producție sau administrație silvica, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinație forestiera, inclusiv cele neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificările de suprafață, conform operațiunilor de intrări-ieșiri efectuate în condițiile legii, constituie, indiferent de forma de proprietate, fondul forestier național (Art. 1 – (1) din Codul silvic).

Sunt considerate păduri, în sensul Codului silvic, și sunt incluse în fondul forestier național terenurile cu o suprafață de cel puțin 0,25 ha, acoperite cu arbori; arborii trebuie sa atingă o înălțime minima de 5 m la maturitate în condiții normale de vegetație (Art. 2 – (1) din Codul silvic).

Fondul forestier național este supus regimului silvic (Art. 6 – (1) din Codul silvic).

Pentru detalii sau pentru a comanda lucrari ne puteti contacta la:

Telefon

0743.474.002

Email

amenajament@yahoo.com
amenajamentsv@gmail.com

Fax

0330.815.529