Parc tematic

Transpunem fondul forestier într-o forma scriptitica, pentru gestionarea durabilă a acestuia.

Întocmirea studiului de specialitate pentru constituirea Parcului recreativ/tematic/educațional în fond forestier.

Intocmirea Studiului de fundamentare privind constituirea Parcului recreativ/tematic/educational in cadrul fondului forestier se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 37, alin. (1) lit. e si Anexa nr. 1, alin. (26) din Legea 46 /2008 – Codul Silvic, republicata, cu modificata si completarile ulterioare.

S.C. Amenajament S.R.L. va realiza Studiului de fundamentare privind constituirea Parcului recreativ/tematic/educational si va sustine avizarea acestuia in cadrul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura.

Parc recreativ/tematic/educational – amenajarile cu caracter permanent sau nepermanent, care se executa in scopul desfasurarii activitatilor recreative, cu sau fara defrisarea vegetatiei forestiere, de tipul:

  1. a) pergole si/sau locuri de joaca pentru copii;
  2. b) aventura parc sau instalatii pentru catarare sau initiere in alpinism;
  3. c) terenuri pentru paintball;
  4. d) piste pentru biciclete sau pentru role;
  5. e) cai de acces aferente;
  6. f) actiunile tematice si educationale.

Parcurile recreative/tematice/educationale se constituie, cu avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura, la solicitarea proprietarului/administratorului, in baza unor studii de specialitate realizate pentru paduri cu functii de recreere, zonate corespunzator prin amenajamentul silvic ( sa fie incadrate in paduri parc, conform lucrarilor descrise la punctul anterior ” Intocmirea studiului de specialitate pentru realizarea padurilor-parc in fond forestier”).

Obiectivele specifice parcului recreativ/tematic/educational se realizeaza in baza unei documentatii intocmite potrivit Ordinului nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti cu completarile ulterioare in vigoare, documentatii care se regasesc la aici la Pagina ”Scoateri din fond forestier”.