Pădure parc

Transpunem fondul forestier într-o forma scriptitica, pentru gestionarea durabilă a acestuia.

Întocmirea studiului de specialitate pentru realizarea pădurilor-parc în fond forestier

Întocmirea Studiului de fundamentare privind constituirea pădurii-parc în cadrul fondului forestier se realizează cu respectarea prevederilor art. 37, alin. (10) și Anexa nr. 1, alin. (4) din Legea 46 /2008 – Codul Silvic, republicată, cu modificată și completările ulterioare.

S.C. Amenajament S.R.L. va realiza Studiului de fundamentare privind constituirea pădurii-parc și va susține avizarea acestuia în cadrul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură.

În baza Avizului Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură se va elabora un addendum la amenajamentul silvic pentru zonarea corespunzătoare a arboretelor.

Amenajările permise în pădurile-parc sunt:

  • alei realizate din materiale ecologice, cu lățimea de maximum 2 m sau piste pentru biciclete;
  • bănci;
  • iluminat;
  • puncte de informare;
  • toalete ecologice;
  • construcții provizorii din lemn cu suprafața construita de maximum 15 m2. În pădurile-parc se pot realiza împăduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental in locul arborilor extrași.

Pădurile-parc se vor constitui la solicitarea proprietarului/administratorului, în baza unor studii de specialitate, cu avizul Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultura.