AMENAJAREA PADURILOR

Transpunem fondul forestier într-o forma scriptitica, pentru gestionarea durabilă a acestuia.

NOTIUNI DE BAZA PRIVIND AMENAJAREA PADURILOR

Amenajamentele silvice se elaboreaza prin unitati specializate atestate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, iar contravaloarea lor se suporta de proprietar, pentru suprafete de fond forestier mai mari de 10 ha sau administrator in cazul in care proprietarul are infiintat ocol silvic de regim si care administreaza fondul forestier al acestuia. (Art. 21 – (3) b) din Codul silvic).

Amenajament silvic – studiul de baza in gestionarea padurilor, fundamentat ecologic, cu continut Tehnico-organizatoric, juridic si economic. Addendum-ul este parte a amenajamentului silvic, iar avizarea elaborarii si aprobarea acestuia se fac de catre Comisia tehnica de avizare pentru silvicultura.
Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic este de 10 ani, cu exceptia amenajamentelor intocmite pentru padurile de plop, salcie si alte specii repede crescatoare, la care perioada de valabilitate este de 5 sau de 10 ani (Art. 20 – (5) din Codul silvic).

Amenajarea padurilor – ansamblul de preocupari si masuri menite sa asigure aducerea si pastrarea padurilor in stare corespunzatoare din punctul de vedere al functiilor ecologice, economice si sociale pe care acestea le indeplinesc si este activitate de dezvoltare tehnologica.

Întocmirea amenajamentului silvic

Amenajamentul poate fi întocmit pentru persoană fizica, persoana juridică sau mai multe persoane care își exprimă acordul să-și gospodărească pădurea în cadrul aceluiași amenajament silvic pe perioada valabilității acestuia sau se constituie în Asociație de proprietari de păduri conform Legii.

Suprafața minimă care poate face obiectul amenajamentului este 100 ha (ANEXA Nr. 1 – DEFINITII pct. 55 lit. c) la Codul silvic).

Conform ORDINULUI nr. 766 din 23 iulie 2018

Art. 1

(1) În elaborarea amenajamentului silvic sunt obligatorii următoarele etape:

a) ședința de preavizare a temei de proiectare – Conferința I de amenajare, cu participarea:

 • șefului de proiect şi a expertului care asigură controlul tehnic pentru lucrările de amenajare a pădurilor, denumit în continuare expertul CTAP, din partea unității specializate autorizate;
 • șefului ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, reprezentanților structurilor ierarhice superioare acestuia și, după caz, a proprietarului;
 • administratorului/custodelui ariei naturale protejate, în situația în care aceasta este constituită parțial sau total peste fondul forestier;
 • reprezentantului structurii județene sau regionale pentru protecția mediului;
 • reprezentantului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;

b) recepția lucrărilor de teren, care se realizează în ultimul an de aplicare a amenajamentului silvic, sau în anul/anii următor/următori acestuia, în cazul în care amenajamentul silvic este expirat, cu participarea:

 • șefului de proiect, proiectantului și a expertului CTAP din partea unității specializate autorizate;
 • șefului ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, reprezentanţilor structurilor ierarhice superioare acestuia şi, după caz, a proprietarului;
 • reprezentantului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;

c) ședința de preavizare a soluțiilor tehnice – Conferința a II-a de amenajare se organizează în anul următor anului în care se realizează recepția lucrărilor de teren, cu participarea:

 • şefului de proiect, proiectantului și a expertului CTAP din partea unității specializate autorizate;
 • şefului ocolului silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, reprezentanților structurilor ierarhice superioare acestuia și, după caz, a proprietarului;
 • administratorului/custodelui ariei naturale protejate, în situația în care aceasta este constituită parțial sau total peste fondul forestier;
 • reprezentantului structurii județene sau regionale pentru protecția mediului;
 • reprezentantului autorității publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate a acesteia;

d) analiza și avizarea amenajamentului silvic în comisia tehnică de avizare pentru silvicultură din cadrul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.

Întocmirea addendum-ului la amenajamentul silvic

Addendum-ul este parte a amenajamentului silvic, iar avizarea elaborării și aprobarea acestuia se fac de către Comisia tehnica de avizare pentru silvicultura. Addendum-ul poate aduce completări amenajamentului silvic în vigoare aprobat prin Ordin de ministru.

Consultarea și întocmirea documentației în vederea obținerii avizului de mediu pentru amenajamentul silvic și a addendum-ului la amenajamentul silvic

Beneficiarul amenajamentului silvic are obligația de a parcurge procedura legală de avizare de mediu, conform H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.

S.C. Amenajament S.R.L. vă va acorda sprijin activ în vederea întocmirii documentației, susținerea în ședința de avizare pentru obținerea avizului de mediu.

Întreținerea limitelor de proprietate, limitelor parcelare și a bornelor silvice

Întreținerea limitelor de proprietate, a limitelor parcelare și bornelor silvice este lucrare obligatorie conform prevederilor Codului silvic Art. 17 – (2) lit. i. Aceste lucrări se execută de proprietari cu participarea personalului ocolului silvic care asigură serviciile silvice cu un an înaintea începerii lucrărilor de amenajarea pădurilor – faza teren.

S.C. AMENAJAMENT S.R.L. vă poate asigura acest serviciu prin personalul ingineresc disponibil, care împreună cu proprietarul vor asigura împrospătarea limitelor de proprietate existente, refacerea limitelor parcelare și a bornelor silvice pe arborii martor. Cu ocazia efectuării acestor lucrări, toate limitele vor fi ridicate în plan cu aparat GPS Garmin GPSMAP 66. Se va întocmi harta proprietății și a parcelarului cu determinarea suprafețelor și întocmirea situației bornelor silvice din teren. Aceste lucrări sunt recomandate a fi efectuate cu un an înaintea începerii lucrărilor de amenajarea pădurilor – faza teren, pentru a avea timp în corectarea unor eventuale neconcordanțe.  Datele rezultate vor fi utilizate în elaborarea amenajamentului pentru creșterea preciziei și calității amenajamentului silvic.