Studiu pedostațional

Transpunem fondul forestier într-o forma scriptitica, pentru gestionarea durabilă a acestuia.

Întocmirea studiului pedostațional

Întocmirea studiului pedostațional este lucrare obligatorie conform prevederilor Ordinului nr. 694/2016 (Art. 20, pct. 8) și se întocmește pentru terenul oferit în compensare în cazul scoaterilor definitive de terenuri din fondul forestier național, care se face doar cu terenuri care sunt în proprietatea beneficiarului.

Această lucrare presupune parcurgerea următoarelor etape:

  1. Predarea de către beneficiar a documentelor necesare întocmirii studiului pedostațional;
  2. Identificarea amplasamentului;
  3. Realizarea profilului principal de sol;
  4. Recoltarea probelor de sol în vederea analizării acestora la un laborator specializat;
  5. Întocmirea studiului.
  6. Predarea către beneficiar și depunerea spre avizare după caz.